Uputstva

XEROX

(štampa iz tabaka – tabak do 32 x 47cm, štampa do 32 x 47cm)

Priprema za štampu:

  • PDF (Photoshop ili Illustrator) ili PS (Post Script fajl).
  • Color mode: CMYK
  • Crni tekst praviti u CMYK (0,0,0,100%), uključen overprint. Veće crne površine pripremiti kao CMYK (50,50,50,100 %).
  • Dimenzija fajla treba da bude 1:1 u odnosu na štampu
  • Rezolucija 300 dpi

Za duplex (obostranu) štampu ređati naizmenično lice i naličje strane, tako da se leva strana lica poklapa sa desnom stranom naličja. Za vizit karte, flajere, brošure i plakate obavezno stavite cajtne za sečenje i bigovanje. Za brošure bi bilo poželjno dostaviti i špigl (maketu).

MIMAKI

(štampa iz rolne – maksimalna širina rolne je 137 cm)

Priprema fajlova:

– Photoshop, Ilustrator, EPS format
– Color mode: CMYK, tiff 8 bits/pixel, jpeg maximum quality
– Crnu boju je potrebno definisati u odnosu boja CMYK (100,50,50,100%)
– Dimenzije fajla treba da budu 1:1 u odgovarajućoj rezoluciji
(neke od primera odgovarajuće rezolucije možete pogledati u datoj tabeli)

Dimenzija:

  • 50×50 (cm)
  • 100×100 (cm)

Rezolucija:

  • 300 (pixels/inch)
  • 150 (pixels/inch)